dansk

Presseklip

Politiken I

Politiken II

Børn og unge

Børns Hverdag

Lokalavisen I

Lokalavisen II

Weekendavisen

Forandrings kommunikation - zoomstory udvikler og gennemfører projekt 9film i samarbejde med Familieministeriet og 750 forældre, ledere og medarbejdere fra 9 daginstitutioner. Se projekt weblog. Læs artikel. Se foto og dokumentarfilm på siden.

Formål

Under mottoet “Forældre der snakker sammen - har børn der leger sammen” er formålet at skabe nye muligheder for især udsatte børn ved at styrke dialogen og samarbejdet mellem forældre og personale og forældre imellem.

Værktøjer

Projektet bygger på en oplevelsesbaseret og brugerdreven kommunikationsstrategi.

Forældre, ledere og medarbejdere ser på sig selv, hinanden og deres børn med nye øje mens de i fællesskab skaber, diskuterer og formidler film om pædagogiske spilleregler.

 1. Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre og personale peger på 15 pædagogiske spilleregler, der bliver til 5 på en cafeaften med fremtidsværksted

 2. Forældre og personale får på fem filmworkshop gennem aktiv deltagelse ejerskab til de 5 pædagogiske spilleregler og bliver ambassadører for dem.

 3. Weblog inviterer til dialog, fællesskab og åbenhed om projektet.

 4. Filmpremiere gør projektet synligt, forpligter deltagerne og skaber stolthed. Tale Københavns Børne- og Ungeborgmester. Tale projektleder. Taler zoomstory.

 5. DVD med film fra projektet bliver omdelt til 1000 forældre og personale.

 6. En aktiv indsats over for presse og medier gør projektet synligt for omverdenen.

 7. Ledere og souschefer bliver klædt på til at evaluere og følge op på projektet.

Resultater

 1. Projektet skaber nye og positive relationer mellem forældre, personale og børn - til gavn for de mest udsatte.

 2. Projektet skaber en fælles forståelse blandt forældre og personale i forhold til deres handlemuligheder og ansvar over for især udsatte børn og deres familier.

 3. Projektet Styrker samarbejdet og dialogen mellem forældre og pædagoger og forældrene imellem.

 4. Projektet styrker personalets indsigt og forståelse i forældrenes hverdag.

 5. Projektet styrker institutionernes synlighed overfor forældrene og forældrenes indsigt i pædagogernes hverdag.

 6. Projektet styrker ledelserne i de ni institutioner i at arbejde værdibaseret og kommunikationsstrategisk.

 7. Projektet synliggør institutionerne og deres initativer over for omverdenen.