dansk

Værktøjer


 1. zoomstorys værktøjer bygger på et fælles kommunikations- og læringsprincip. Populært kalder vi det “Ind i kroppen, op i hjernen, ud i verden”.


 1. Dagsordenen bliver indlejret i kroppen på ledere og medarbejdere, mens de i fællesskab - og med zoomstory som guide - skaber deres egne film om eksempelvis værdier, visioner, målsætninger eller udfordringer.


 1. Dagsordenen bliver til erkendelse i hjernen hos ledere og medarbejdere når zoomstory som moderator får deltagerne til at reflektere over og fortolke deres film og filmarbejde.


 1. Dagsordenen bliver delt og kommunikeret ud internt i virksomheden når deltagernes film bliver vist på DVD, storskærm, Intranet og Internet.


 1. Endnu et fællestræk ved zoomstorys værktøjer er, at de udfordre deltagerne på deltagernes egne præmisser, er sjove at anvende og giver deltagerne mulighed for at se på sig selv og hinanden med nye øjne.

Formål

zoomstorys kommunikations- og HR-værktøjer sætter forandringer på dagsordenen, og får ledere og medarbejdere til at omsætte forandringerne i hverdagen gennem fælles forståelse, ejerskab og kompetenceudvikling.

Resultater


 1. Fødevarestyrelsen giver medarbejderne ejerskab til styrelsens værdier.


 1. NNIT laver kick off og teambuilder ved at sætte spot på fælles mål.


 1. Ambu udvikler medarbejdernes innovative kompetencer.


 1. Nykredit styrker medarbejdernes teamspirit.


 1. Albertslund kommune bygger bro mellem forskellige faggrupper.


 1. ODA klæder ledere i oplevelsesindustrien på til at anvende storytelling som strategisk ledelsesværktøj.

Presseklip

Ambu

Ingeniøren

HR og intern kommunikation -  Med zoomstorys værktøjer skaber virksomheder opbakning til forandringer, mens de styrker ledelsens og medarbejdernes samarbejds-

og kommunikationskompetencer.