dansk

Projekt værktøjer


  1. Værdiafklaring med ledelsen fra hver af de ni institutioner.


  1. Indholdet af hjemmesider bliver fastsat med fokus på ligheder og individuelle forskelle.


  1. Design og test af 10 hjemmesider inklusiv Intranet.


  1. Produktion af 18 film gennem interview og optagelser med ledelse, personale og forældre fra de ni institutioner.


  1. Målgruppeafprøvning af film inden de bliver lagt på sitet


  1. Ledelsen og udvalgte medarbejdere bliver uddannet i at anvende deres hjemmesider på en måde der understøtter interne og eksterne kommunikative ledelsesopgaver i hverdagen.

Projekt formål


zoomstory udvikler og producerer et nyt digitalt og værdibaseret koncept som tiltrækker og kommunikerer med både nuværende og kommende medarbejdere og forældre.

Projekt  resultater


  1. Asylselskabets og dets ni institutioner opnår med deres digitale site at kommunikerer internt med forældre og medarbejdere og eksternt med potentielle og relevante medarbejdere og forældre.


  1. Asylselskabet tiltrækker nye forældre og deres børn til sine ni institutioner.


  1. Asylselskabet tiltrækker nye medarbejdere til sine ni institutioner, som matcher den enkelte institutions værdier og profil.


  1. Asylselskabet og dets ni institutioner bliver synlige blandt hundredevis af Københavnske børneinstitutioner.

Sociale medier - zoomstory udvikler og producerer et Internetbaseret rekrutteringssite til paraplyorganisationen, Asylselskabet, og dets 9 selvejende daginstitutioner. Se hele Asylselskabets Rekrutteringssite inklusiv 10 websites med 18 forskellige film