dansk

Værktøjer

  1. zoomstory udvikler filmenes temaer i tæt dialog med KL og under hensyn til de budskaber KL ønsker at fremme.

  2. zoomstory udvikler filmenes indhold og historier i samarbejde med de medvirkende børn, forældre, pædagoger og ledere, som zoomstory caster og interviewer.

  3. zoomstory gennemfører sammen med KL en målgruppeafprøvning og tilretter filmene inden de bliver vist på topmødet.

  4. zoomstory distribuerer filmene til en række anerkendte fagfolk, der anvender filmene som introduktion til deres oplæg på børnetopmødet.

  5. På Børnetopmødet bliver filmene præsenteret af KLs formand, Erik Fabrin, og vist på storskærm.

Resultater

KL evaluerer de 1100 deltageres oplevelser af filmene. Er filmene blevet værdsat af, og har filmene sat nye tanker i gang?


- 37 % værdsatte i høj grad filmene

- 33 % værdsatte i nogen grad filmene

- 24 % værdsatte i mindre grad filmene

- 7 % værdsatte slet ikke filmene

KL - Kommunernes Landsforening - sætter i 2008 dagsordenen for børnetopmødet og de 1100 deltagere med en række film zoomstory producerer. Se film og foto her på siden

Formål

Under overskriften “Børneliv i Balance” ønsker KL med film at give inspiration til kommunalpolitikere, forvaltningsdirektører, chefer, ledere og andre interessenter på børneområdet. Temaerne er “Alle børn er noget særligt”, “Vis tillid” og “Ledelse skal anerkendes”.